Ефес, црква што ја отфрлила својата прва љубов

Дали сте имале дома ламба петролејка? Имате ли и сега? Ако имате, тогаш знаете колкаво внимание бара таа светилка. Речиси по секоја употреба морате да го потсечете или да го замените фитилчето, да долеете гориво и да го исчистите стаклото. Во старозаветното Светилиште за седумте светилки на седмокракиот светилник во првото одделение секој ден морал …