Похота

Господе помогни ми да не копнеам за нештата кои не се добри за мене, правејќи ги мој бог наместо Тебе. Биди Бог на мојот живот.Амин Од каде се војните и од каде се борбите меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите страсни желби, што се борат во вашите членови? Сакате и немате, убивате и завидувате …