ИСТОРИЈАТА ЗА НЕДЕЛАТА КАКО ПРАЗНИК

Во својата немоќ библиски да ја оправдаат небиблиската установа, неделата, христијанските теолози посегаат по безброј историски докази, повикувајќи се на изјави и записи на најстарите црковни и историски авторитети. – Прв таков наводен доказ на кој се повикуваат теолозите им дава црковниот отец Игнатиј Антиохиски кој, проникнат со антиеврејскиот семитизам на своето време, им упатува …