ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1,4.5

Бог “кој ќе дојде“. – Дали Бог Отецот ќе го придружува Исуса при неговото второ доаѓање? Текстот во Откровение 1,4 го опишува како Оној “кој е, кој беше и кој ќе дојде“. Како што веќе рековме, во Евангелието според Матеј 26,64 Исус му рекол на Кајафа дека Синот човечки ќе дојде седејќи “оддесно на силата“. …