Послание до Евреите 8:13

Посланието до Евреите е писмо во кое основната тема е празникот Yom Kippur – Денот на откупението, што значи дека неможе да дискутираме само за стихот 8:13, а да не се земе во предвид целиот текст од книгата/ писмото до Евреите. Бидејќи целата книга/писмо се однесува на празникот Yom Kippur – Денот на откупението, основната …

Христовата служба во небесното светилиште

И во Стариот и во Новиот завет Светилиштето е опишано како место во кое живее Бог. Понекогаш со тоа се мислело на земното, а понекогаш на небесното Светилиште. Псалмистот напишал: за да ги чуе офкањата на окованите, да ги ослободи синовите од смртта (Псалм 102, 20). Авакум додава: Господ е во својот свет храм: нека …