Добро наместо зло

Многу совети што ги кажал Соломон го сочувале своето значење и му донеле голема слава. Ако внимателно ги проучуваме ќе заклучиме дека повеќето од нив потекнуваат од искуствата на чистиот и здрав разум. „Благиот одговор го стивнува гневот, а грубиот одговор разгорува срдба“ (Мудри изреки 15,1) Времето не успеало да ја намали вредноста на ова …