ДОДЕКА ПОМИНУВА ВРЕМЕТО

,,Вашите светилки нека бидат запалени. А вие бидете слични на луѓе, кои го чекаат својот Господар, кога се враќа од свадба, за да му отворат веднаш, штом дојде и почука.,, Уште една измината година. Некои од нас ќе ја паметиме по добро но некои со горчина ќе се присетуваат на 2009 со надеж дека нема …

КНИГА-ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН

Кој бил Јован ? Книгата Откровение ја напишал “Божјиот слуга Јован“ (Откровение 1,1). Јован не било вообичаено име во новозаветното време. Постојат докази дека Јован, кој го напишал Откровението, бил познатиот Исусов ученик. Девет факти од неговиот живот го заслужуваат нашето внимание: 1. Еве го јагнето Божје ! – Јован прв пат го видел Исуса …