ЗАШТИТА НА СЛОБОДНА НЕДЕЛА

MEPs покрената Пишана Декларација Секретаријатот на COMECE, Протестантската црква во Германија (ЕКD) и Црквата во Англија ја поздравија иницијативата на неколку Членови на Европскиот Парламент да ја прашаат Куќата да одлучи за Пишаната Декларација **за заштита на слободна недела како есенцијален столб на Европскиот Социјален Модел и како дел од Европското културно наследство**. Таквата декларација …

Создавањето на Римската Империја

Во СВЕТОТО ПИСМО (БИБЛИЈАТА) во книгата на пророк Данило можеме да прочитаме за создавањето и карактерот на оваа држава, и дека во неа ќе се роди, ќе биде крстен и ќе умре СПАСИТЕЛОТ на светот, а исто така и дека ќе биде разурнат Ерусалим и неговиот храм од страна на Римјаните. Во Данило 11,3,4 БОГ …

ДАР НА ПРОРОШТВО

Во почетокот, додека гревот уште не влегол во нашиот свет, Бог со Адама и Ева разговарал лице в лице (1.Мој. 1,26-31), пренесувајќи им ја својата мудрост и откривајќи им ја својата волја. Но, кога се појавил гревот, таков разговор не бил повеќе можен. Адам и Ева би биле уништени со Божјето присуство. Меѓутоа, Бог сепак …