ПЧЕЛИТЕ РЕШАВААТ ЗАДАЧИ ПОБРГУ ОД КОМПЈУТЕРИТЕ

Пчелите можат да решат сложени математички проблеми што обично на компјутерот би му требале денови, според извештајот на истражувачите од Велика Британија. Преку внимателно набљудување, научниците од Универзитетот во Лондон утврдиле дека пчелите рутински ги решаваат проблемите со барањето на храна, кога треба да одредат кој пат е пократок помеѓу повеќе дестинации за да ја …