Да се бориме со грижите!

Многу околности што му нанесуваат штета на нашиот живот можат да се изменат. Потребно е да одвоиме малку време и да го одбереме најдобриот начин на дејствување во врска со она што ни го отежнува животот. Можеби тоа ќе го постигнеме со помош на некој близок пријател во кого имаме доверба. Помага и тоа кога …

РАЗГОВОР СО ИСУСА ЗА СЕДМИОТ ДЕН

Кажи ми, Господе, дали за своите следбеници си определил некој посебен ден за одмор? „Бев обземен од Духот во Господовиот ден„ (Отк.1,10). Кој ден е Господов ден? На кој ден ти си Господар? „Синот човечки е Господар на саботниот ден„(Матеј 12,8). Седмицата има седум дена. Кој од нив е ден за одмор? „Седми ден е …