СВЕТОГРДИЕТО И ХРИСТИЈАНСКАТА ЦРКВА

Текстот во Евангелието според Матеј 24,15 некои преведувачи го преведуваат како “светогрдие кое предизвикува пустење“, или како “пустошна стравотија“, или како “пустошно светогрдие“, додека нашиот најраспространет превод го употребува поимот “мерзоста на запустението“. Свативме дека Исус овде симболички зборува за римската војска која 66-та и 70-та година од новата ера ќе го опколи Ерусалим (спореди …

СВЕТОГРДИЕ И ОТПАД – ЧОВЕК НА БЕЗЗАКОНИЕТО

Да се зборува за тоа дека средновековната црква срамно се однесувала значи да се ѕвони за тревога. Како би можеле христијаните да се однесуваат така ако претходно не отпаднале од Христа и не ја отфрлиле вистинската вера? Токму тој отпад бил претскажан во беседата на Маслинската гора. “Тогаш мнозина ќе се соблазнат“ (Матеј 24,10). Околу …

Создавањето на Римската Империја

Во СВЕТОТО ПИСМО (БИБЛИЈАТА) во книгата на пророк Данило можеме да прочитаме за создавањето и карактерот на оваа држава, и дека во неа ќе се роди, ќе биде крстен и ќе умре СПАСИТЕЛОТ на светот, а исто така и дека ќе биде разурнат Ерусалим и неговиот храм од страна на Римјаните. Во Данило 11,3,4 БОГ …