ЗДРАВЈЕТО И СРЕЌАТА ПРИ РАКА

Управата на лондонската зоолошка градина морала на некои свои посетители да им ја надомести штетата што им ја нанеле нивните животни. Најмногу имало грабнати и уништени очила. Поради што токму очила? Набргу е откриена и вистинската причина: на кафезите во кои се наоѓале мајмуните се наоѓале плочки со ситни букви и посетителите морале да се …

СИЛАТА НА ВОЛЈАТА

Волја. Што е тоа? Во што лежи нејзината сила? Како да ја засилиме? Др. Вилијам Садлер вели: ,,Волјата е збир на сите позитивни ментални активности, збир на психичките избори и одлуки”. Др. Вилдер Пенфилд, познат светски невро хирург изјавил: ,,Волјата е духот на човекот”. − Оној кој што се бори треба да ја разбере вистинската …

ГОСПОДАР НА СЕБЕСИ

„Како би направил толку големо зло и би му згрешил на Бога!“ (1,Мој. 39,9) Самоконтрола значи кога нашата волја ќе ја ставиме под контрола на Божјата волја и кога ќе живееме според Божјите начела, а не според нашите склоности. Самоконтролата е навика на ред во сите животни околности, не зависно од тешкотиите што се јавуваат. …

Кога ти би бил господар

На ѕидот во приемното одделение на една голема фабрика бил поставен интересен натпис што гласел вака: „Кога ти би бил сопственик и кога би дошол овде да работиш дали би се вработил самиот себеси?“ Идејата за тоа да бидеш самиот себеси господар не е толку непозната и нова како што се чини. Отприлика пред 3000 …

ЈА ПОВТОРУВАМЕ ЛИ ИСТАТА ГРЕШКА НА САМСОН?

Четириесет години Филистејците го мачеле и го угнетувале Израилскиот народ. Израел очајувал! Како да се ослободат од овие Филистејци? Но, тие заборавиле! Го заборавиле живиот Бог кој може да им помогне. Маное и неговата жена живееле во мало гратче, Цора, близу до Фелистејците, близу до непријателите. Сепак му биле верни на Бога. Еден ден некој …