Кога ти би бил господар

На ѕидот во приемното одделение на една голема фабрика бил поставен интересен натпис што гласел вака: „Кога ти би бил сопственик и кога би дошол овде да работиш дали би се вработил самиот себеси?“ Идејата за тоа да бидеш самиот себеси господар не е толку непозната и нова како што се чини. Отприлика пред 3000 …