Сард, млитава црква

Сард, млитава црква Историска панорама. – Сард себеси се сметал за град што не може да се освои. Слично на Пергам, бил сместен високо, на планински гребен. Главниот дел од градот се издигнувал околу 300 метри над долина, на врв на една речиси стрмна карпа. Во старо време, пословично богатиот лидиски владетел Крез, Сард го …