Христовата служба во небесното светилиште

И во Стариот и во Новиот завет Светилиштето е опишано како место во кое живее Бог. Понекогаш со тоа се мислело на земното, а понекогаш на небесното Светилиште. Псалмистот напишал: за да ги чуе офкањата на окованите, да ги ослободи синовите од смртта (Псалм 102, 20). Авакум додава: Господ е во својот свет храм: нека …