ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН 1,11-20

Христовите писма упатени до седуммина ангели, како претставници на седум цркви во Мала Азија, можат да бидат неисцрпен извор на радосни мигови во секое семејство кое заеднички ја проучува Библијата. Веќе многу пати сум се сретнувал со луѓе кои не доаѓаат во црква затоа што не им се допаѓаат некои верници или затоа што мислат …

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1 ГЛАВА

Исус ги има клучевите од смртта На суриот, карпест остров Патмос, Јован бил постојано во мислите со Господ. Шеесет и пет години поминале од мигот кога Исус се вознел на небото на облаци, од мигот кога ангелите ветиле дека ќе се врати на облаци. Во беседата на Маслинската гора сам Исус ветил дека еден ден …