КОЈА Е ВИСТИНСКАТА ЦРКВА?

Во светот денес има повеќе од илјада разни религии, од кои повеќето се христијански вери. Само во САД има повеќе од триста разни христијански цркви у групи. Интересно е што секоја од тие тврди дека е ,,вистинската црква”. Секако, тоа не може да биде вистина, бидејќи читаме во Светото Писмо, дека двајца не можат да …

ПРОГОНСТВО НА БИБЛИЈАТА И НЕЈЗИНИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Во историјата на човештвото не се памети повеќе прогонувана и уништувана книга од Библијата. Но сепак таа останува најпреведуваната и најчитаната книга на светот. Вистинитата сторија на еден брачен пар Тимотеј и Маура кои биле само неколку кратки недели во брак. Кажи му Тимотеј, те молам! Викала Маура, проколнувајќи го својот маж. Кажи му каде …

СВЕТО ПИСМО

Книгата Господова или Светото Писмо е најпотполно откровение за Бога. Во неа Господ ни ја открива преку пророците својата волја, својот карактер и својот план на спасение. Во него Бог ни открива што треба да знаеме за Него како наш Творец, за Исуса Христа како наш Откупител и за главните вистини на спасението. Во Светото …