ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН 1,10

Обземен од Духот во Господов ден. – Бидејќи Бог е алфа и омега, знаеме дека е вечен Бог. Тој е господар на вселената. Меѓутоа, Јован бил смртник како и ние, ограничен со времето и просторот. Тој ни кажува дека во мигот кога го видел Господа се наоѓал на островот Патмос и дека тоа се случило …

РАЗГОВОР СО ИСУСА ЗА СЕДМИОТ ДЕН

Кажи ми, Господе, дали за своите следбеници си определил некој посебен ден за одмор? „Бев обземен од Духот во Господовиот ден„ (Отк.1,10). Кој ден е Господов ден? На кој ден ти си Господар? „Синот човечки е Господар на саботниот ден„(Матеј 12,8). Седмицата има седум дена. Кој од нив е ден за одмор? „Седми ден е …