Вложување што ќе донесе голема добивка

Исус рекол: „Давајте и ќе ви се даде: мерка добра, набиена, натресена и преполнета ќе ви дадат в раце, оти со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери“ (Лука 6,38) Некој фармер, кој во целата покраина бил познат по производство на пченка со врвен квалитет, бил награден поради тоа што широкоградо им …