АРХЕОЛОГИЈАТА И ПОСЛАНИЈАТА

Во оваа статија ќе ги обработиме текстовите што ги пишувале апостолите, под името посланија, упатени до одредени поединци, црковни заедници или поголеми групи луѓе. Колку се точни тие посланија од археолошка и историска гледна точка? Дали можеме да бидеме благодарни што постојат многу податоци за општите прилики во коишто биле напишани тие дела, а кои …