СЗО – СВЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Оваа организација е задолжена за здравството во светски рамки и работи во склоп на Обединетите Нации. Сите нејзини препораки и залагања се прифаќаат целосно од државите. Ретко кој се сомнева или спротивставува на нејзините одлуки. ВНИМАНИЕ! Станува збор за организација со политичко – финансиска моќ !   Нејзините залагања се објавуваат во многу телевизијски и …