КОНДОМИТЕ НЕ ФУНКЦИОНИРААТ

Владината истражувачка агенција, Националниот Здравствен Институт, дала 1 милион долари на организацијата UCLA за да го истражи спречувањето на пренос на сидата од еден хомосексуалец на друг. Los Angeles Times соопштува дека еден истражувач од НЗИ имал храброст да ја сопре оваа студија и објавил дека ова истражување нема да го работи UCLA. Причината е …