СЕДУМТЕ ЦРКВИ КАКО ПРОРОШТВО

Сер Исак Њутн и многу други сјајни толкувачи на книгата на пророк Даниел и Откровението сметаат дека седумте цркви од Откровението симболички претставуваат седум временски периоди во историјата на развојот на црквата. Ова сфаќање на писмата како пророштва за иднината треба да се прифати како дополнение на нивната корисна улога што ја имале како духовни …

СМИРНА – ЦРКВА ВО ПРОГОНСТВО

СМИРНА – ЦРКВА ВО ПРОГОНСТВО Историска панорама. – Градот Смирна се наоѓа северно од Ефес, во прекрасен залив на Егејско Море. Трговски Смирна му конкурирала на Ефес и понекогаш и го надминувала. Интересно е да се знае дека Смирна се гордеела со еден познат антички трговски центар кој се состоел од три нивоа, од кои …