СМИСЛАTA НА ЖИВОТОТ БЕЗ БОГ !?

– “Колку повеќе овој свет ни изгледа посфатлив, – кажува познатиот физичар Стив Вајнберк, – се повеќе ни се чини дека е бесмислен“ (1). Најужасниот страв на човештвото е откритието дека не сме го сватиле погрешно значењето зошто постоиме, туку дека тоа го нема (не постои). “Постоење“ само по себе го содржи концептот “значење“, зашто …