Дали имаме разбирање за ближните?

Исус Христос има разбирање. Оној кој го зел човештвото врз себе знае како да се сочуствува со страдањата на човечкиот род. Не само што Исус ја познава секоја душа, и посебните потреби и искушенија на таа душа, туку ги познава и сите околности кои ја притискаат душата. Неговата рака е испружена кон секое дете што …