Соочување и повлекување при проблеми

Повлекувањето пред проблемите често изгледа како најдобар начин за нивно решение. Некои тоа го прават свртувајќи се кон пиење. Луѓето почнале да ја применуваат оваа метода на решавање на тешкотиите откако откриле дека слаткиот сок може да ферментира. Привременото чувство на среќа што го предизвикува алкохолот на луѓето им пружа краткотрајно уверување дека побегнале од …