Помагајќи си еден на друг

„Човекот не е остров“. Ниту еден успешен човек својот успех не го постигнал наполно сам. Некаде, некогаш и некако, други влегле во нашата животна слика и одиграле животно важна улога. Нашиот живот е толку испреплетен со животите на другите, што никој не може да живее сам за себе. Всушност, се што знаеме сме го прифатиле …