Дојди си дома

Лука 15,32. „Но требаше да се зарадуваме и веселиме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, изгубен беше и се најде.“ Пред многу години со својата сопруга ги минувавме летните празници во камп во близината на еден поголем град. Еден ден, беше празник и тргнавме во споменатиот град на годишна прослава. Верувајте ми, тоа …