ОПАСНОСТ ОД ШПЕКУЛАТИВНИ ЗНАЕЊА

Едно од најголемите зла кои ја следат потрагата по знаење и истражувањето на науката е наклонетоста да се издигнува човечкиот ум над неговата вистинска вредност и над неговата вистинска улога. Мнозина се обидуваат да судат за Создателот и неговите дела според нивното несовршено познавање на науката. Тие настојуваат да ја спознаат природата и својствата и …