Тијатир-црква која што попуштила пред Езавела

Тијатир-црква која што попуштила пред Езавела Историска панорама. – Градот Тијатир не бил морско пристаниште како Ефес или Смирна. Сместен на блага угорнина, не бил засолнет со планински падини како Пергам. Сепак, положбата на главниот пат, каде што се спојувале две долини, му овозможувала да учествува во мошне динамичниот трговски промет. Корењата од растението броќ …