Семинар за саботна школа

На ден 17.10.2009 во Кавадарци се одржа семинар за саботна школа. Предавач на овој семинар беше пасторот Игор Босниќ од Србија кој воедно е водач за саботна школа во Југоисточната Унија при адвентистичката црква, а исто така збор зема и пасторот Томе Божинов од Кавадарци. На овој семинар гости беа водачите на саботна школа и …