ФАНАТИЗАМ ОД ЧУВСТВА

Наместо да му дозволат на Бога да им го промени срцето, многу се задоволуваат со тоа сотоната да им нуди промена во сферата на чувствата и доживувањата. Искуството на емотивно восхитување тие го прикажуваат, го нарекуваат искуство на новородување. Плодовите на фанатизмот ги нарекуваат плодови на верата. Затоа што совеста им е изопачена не се …