Филаделфија, црква со отворена врата

Историска панорама. – Југоисточно од Сард, и во негова близина, се наоѓала Филаделфија, сместена, како и Тијатир, на широка височинка меѓу две плодни долини. Едната од тие долини нудела природен премин, “отворена врата“ низ планините кон исток, придонесувајќи во голема мера за трговскиот успех на Филаделфија и за нејзиното културно влијание. Како и за другите …