ЧОВЕКОЛИКИ МАЈМУН?

Во теоријата на Дарвин се претпоставува дека човекот потекнува од мајмун. Бидејќи разликата помеѓу мајмунот и човекот е ненадминлива, се бара нешто помеѓу нив „човеколики мајмун”. Потеклото на човечкиот вид е предмет на голема дискусија од времето на Дарвин па се до денес. Дарвин мислел дека не постои голема разлика во умните способности помеѓу човекот …