СМИСЛАTA НА ЖИВОТОТ БЕЗ БОГ !?

– “Колку повеќе овој свет ни изгледа посфатлив, – кажува познатиот физичар Стив Вајнберк, – се повеќе ни се чини дека е бесмислен“ (1). Најужасниот страв на човештвото е откритието дека не сме го сватиле погрешно значењето зошто постоиме, туку дека тоа го нема (не постои). “Постоење“ само по себе го содржи концептот “значење“, зашто …

Изјавите на познатите личности за Исус Христос

“Оној што во јавните служби ќе ги внесе принципите на првобитното христијанство, ќе го промени светот“ Бен Френклин (Американски пронаоѓач и државник од 18 век)   “Од сите морални системи, стари и современи, што сум ги разгледувал, ниеден не ми изгледа толку чист, како оној на Исус“ Томас Џеферсон (Трет претседател на Соединетите Американски Држави и …