АКО ПОСТОИ БОГ ЗОШТО ПОСТОЈАТ АТЕИСТИ?

Дали Бог постои ? Тој е реалност, илузија или производ на нашата фантазија? Многу интелектуалци посебно Француските енциклопедисти, тврделе дека хипотезата за Бога веќе не е потребна во обидите да се објасни животот или потеклото на свемирот. Меѓутоа се соочиле со проблем, бидејќи во времето на просветеност, во кое мислеле дека идејата за Бога е …