„ПОДАЈ РАКА“ за Емил Новески

Во неделата 07.03.2009, учесниците во „ПОДАЈ РАКА“ повторно се собраа и тоа овој пат за да му помогнат на Емил Новески. Од 10ч до 13ч, учесниците во „ПОДАЈ РАКА“ спроведоа една акција со цел да се соберат средсва и да му се помогне на Емил. Тие шетаа по улиците на Кавадарци и сите граѓани кои …