СЕДУМТЕ ЦРКВИ КАКО ПРОРОШТВО

Сер Исак Њутн и многу други сјајни толкувачи на книгата на пророк Даниел и Откровението сметаат дека седумте цркви од Откровението симболички претставуваат седум временски периоди во историјата на развојот на црквата. Ова сфаќање на писмата како пророштва за иднината треба да се прифати како дополнение на нивната корисна улога што ја имале како духовни …

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН 1,11-20

Христовите писма упатени до седуммина ангели, како претставници на седум цркви во Мала Азија, можат да бидат неисцрпен извор на радосни мигови во секое семејство кое заеднички ја проучува Библијата. Веќе многу пати сум се сретнувал со луѓе кои не доаѓаат во црква затоа што не им се допаѓаат некои верници или затоа што мислат …