Моќни чувства

Библијата е полна со Списи кои зборуваат за радост и веселба. Па зошто христијаните се борат со тага, вознемиреност, страв и гнев? Зошто семејствата не се весели и смирени за сето време? Зборови и емоции Возрасните и децата имаат силни чувства; разликата е во тоа што децата обично имаат помалку зборови за да ги опишат …

ФАНАТИЗАМ ОД ЧУВСТВА

Наместо да му дозволат на Бога да им го промени срцето, многу се задоволуваат со тоа сотоната да им нуди промена во сферата на чувствата и доживувањата. Искуството на емотивно восхитување тие го прикажуваат, го нарекуваат искуство на новородување. Плодовите на фанатизмот ги нарекуваат плодови на верата. Затоа што совеста им е изопачена не се …