Дали Христос е Бог?

Кај современиот човек во денешно време, чувството за вечност и бесмртност често пати е парализирано. Заробен и успиен во метафизичкиот и етички релативизам, современиот човек своите размислувања за животот често пати ги завршува во безсмисленост и безнадежност. Но, кога ќе се разбуди од тој кошмарен сон и кога ќе почне да ја насетува волшебната реалност …