АПОСТОЛ ЈОВАН И ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ

Јован 14:15 (Исус рекол) Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди.   Јован 14:21 (Исус рекол) Кој ги има Моите заповеди и ги пази, тој Ме љуби, а кој Ме љуби Мене, него ќе го љуби Мојот Татко, и Јас ќе го љубам, и ќе му се јавам Сам.   Јован 15:10 (Исус рекол) …

Тијатир-црква која што попуштила пред Езавела

Тијатир-црква која што попуштила пред Езавела Историска панорама. – Градот Тијатир не бил морско пристаниште како Ефес или Смирна. Сместен на блага угорнина, не бил засолнет со планински падини како Пергам. Сепак, положбата на главниот пат, каде што се спојувале две долини, му овозможувала да учествува во мошне динамичниот трговски промет. Корењата од растението броќ …

ПЕРГАМ, црква која се наоѓа во близина на престолот на сатаната

ПЕРГАМ, црква која се наоѓа во близина на престолот на сатаната Историска панорама. – Градот Пергам бил сместен на висок планински превој кој лесно можел да се брани. Во II и III век пред Христа, Пергам, како престолнина на истоименото царство, бил прочуен културен центар. Во градската библиотека се наоѓале над 200 илјади ракописи. Многу …

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1 ГЛАВА

Исус ги има клучевите од смртта На суриот, карпест остров Патмос, Јован бил постојано во мислите со Господ. Шеесет и пет години поминале од мигот кога Исус се вознел на небото на облаци, од мигот кога ангелите ветиле дека ќе се врати на облаци. Во беседата на Маслинската гора сам Исус ветил дека еден ден …

КНИГА-ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН

Кој бил Јован ? Книгата Откровение ја напишал “Божјиот слуга Јован“ (Откровение 1,1). Јован не било вообичаено име во новозаветното време. Постојат докази дека Јован, кој го напишал Откровението, бил познатиот Исусов ученик. Девет факти од неговиот живот го заслужуваат нашето внимание: 1. Еве го јагнето Божје ! – Јован прв пат го видел Исуса …