Абортус

Си бил еден проповедник и неговата жена кои биле многу,многу сиромашни. Тие имале 14 деца. Таа сега открила дека е бремена со 15 то, живеат во невидена сиромаштија, земајќи ја обѕир нивната сиромаштија, дали би им препорачале да направат абортус? Таткото е болен од сифилис, мајката има туберкулоза, тие имаат 4 деца, првото дете е …