ЧОВЕКОТ И МАШИНАТА

Во периодот од 1770 – 1825 година, баронот von Kempel, заедно со својот автомат кој игра шах наречен „Турчин” имал турнеја по Европските дворови. Наполеон лично играл со овој автомат и изгубил. Никогаш не дознал како оваа машина го победила. Се зборува дека во автоматот се криела личност која играла. Како и да е, во …